Yaygın Eğitim Akademisi 2017 Dönemi Sona Erdi

Merhaba,

Bildiğiniz üzere; 2017 Haziran – 2017 Kasım ayları arasında 32 saat süreyle gerçekleştirilen Yaygın Eğitim Akademisi isimli Eğitmen Eğitimi’ni düzenledik ve tamamladık. 12 Gençlik Çalışanı eğitime katılarak bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır. Bahsi geçen katılımcılar eğitim sonunda yaygın eğitim eğitmenliği konusunda yetkinlik kazanmış ve eğitim süresince elde ettiği kazanımlar ile yaygın eğitim alanında eğitmenlik yapabilecek seviyeye gelmiştir. Katılımcılarımızın başarılarının devamını diler, eğitmenlik hayatlarında öğrenme dolu bir süreç temenni ederiz.

Buradan katılımcılarımızın ismini de duyurmaktan gurur duyarız;

1 Alaz Koç
2 Alperen Bayram
3 Ayhan  Gümüşkılıç
4 Merve Aktepe
5 Cansu Özkan
6 Deniz Erdoğan
7 Enes bahadır Bekdaş
8 Gülşen Turna
9 Ibrahim Halil Boğatemür
10 Kamil Çoban
11 Neslihan Hi̇çdönmez
12 Zehra Güveren

Hepsine emekleri ve aktif katılımları için tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki dönemde görüşmek üzere,

Öğrenme dolu bir yaşam dileriz,

Gençlik Çalışmaları Derneği Yönetim ve Eğitim Ekibi

Kamil ÇOBAN: Öğrenme Sonu Olmayan Bir Keşif Sürecidir

Öğrenme Sonu Olmayan Bir Keşif Sürecidir

Doğduğumuz andan itibaren bir öğrenme süreci başlıyor bizim için.

Dünyaya adım attığımız an nesnelerle, insanlarla ve doğayla etkileşim içine giriyoruz. Sürekli bir şeyler öğreniyor, yeni deneyimler kazanıyoruz.

Sürekli öğreniyor ya da öğrenmeye itiliyoruz.

Özellikle yirminci yüzyıldan itibaren dünyada çok önemli değişim ve dönüşümler yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. İçinde bulunduğumuz topluma ve bu hızlı değişimlere ayak uydurmamız için hayatımız boyunca öğrenmemiz gerekli kılınıyor.

Eğitimin şekli öğrenme sürecinin de şeklini belirliyor.

Çağımızın gerekliliği sürekli değişim ve dönüşümleri yakalamak ve uyumlanmak. Diğer yandan aile, toplum ve okul üçgeni tarafından yetiştirilirken öğrenmeden ziyade öğretilme süreci içinde bulduk kendimizi. İşte tam da burada çocuklukta bir süreç olan öğrenme biçimi, örgün eğitimle beraber sonuç odaklı olmaya başladı. Yapılandırılmış alanda talep edilmeyen öğrenme yerini ezbere bıraktı, bunun sonucunda sorun çözme (yaratıcılık) yeteneğimiz köreldi ve eğitilmeye bağımlı hale geldik. Sorun da burada ortaya çıktı.

Etkili ve verimli bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi ve öğrenmenin kalıcı hale gelmesi için eğitimin insanların yaşamına – pratik ve becerilerine- dokunması gerekiyor. Bu noktada gönüllülük süresince sivil toplum alanında karşılaştığım ve bir daha kopamadığım eğitim çeşidinden bahsedeceğim, örgün öğretimden çok daha önce doğmuş olan yaygın eğitim biçimi. Örgün eğitimdeki öğretmen- öğrenci ilişkisinin ve ezbere dayalı öğrenmenin aksine, yaygın eğitim gönüllülük esaslı ve birey merkezli olup, katılımcının yani öğrenenin pratik ve becerilerine dayanır. Tek bir doğrunun dayatılmadığı alanda katılımcılar tartışarak, düşünerek, beyin fırtınası yaparak birbirlerinden öğrenirler. Yaygın eğitim insanların yaratıcı düşünme ve sorun çözme becerisini geliştirirken kendilerini keşfetmelerine yardımcı olur. Aslında öğrenme süreci burada tekrardan süreç odaklı hale dönüşüyor ve katılımcı öğrenme sürecinin öznesi haline geliyor.

Öğrenme teorileri üzerine çalışanlar öğrenmeyi-öğretmeyi daha verimli hale getirebilmek için öğrenme üzerine birçok görüş geliştirdi. Katlımcısı olduğum Yaygın Eğitim Akademisinde geçen hafta öğrenme biçimleri üzerine beyin fırtınası yaparken şöyle bir şey konuşuldu. ’’Öğrenme biçimleri bir mit olabilir, herkesin öğrenme tarzı birbirinden farklıdır.’’ Sonra üzerine düşündüm ve aydınlandım.

Öğrenme üzerine birçok görüş olsa da, insanların parmak izlerinin birbirinden farklı olduğu gibi öğrenme tarzları da birbirinden farklıdır. Öğrenme biçimleri bize yol gösterse de başka bir yandan bizi kısıtlar.

Öğrenme doğumla başlayıp ölümle biten bir süreçtir. sonu olmayan bir keşif sürecidir.

Hepimiz öğrenme ile ilgili birçok yanlış bilgilere ve alışkanlıklara sahibiz. Önemli olan öğrenmeye açık olmak ve dogmatik bir yaklaşım sergilememektir. Öğrendiklerimize saygı duyarken, şüphe etmeden gözümüz kapalı bir şekilde kabul etmemek gerekir. Böyle bir yaklaşım da öğrenmeye engel olur, birey kendine sınır koyarak öğrenmesine ket vurur.

Rollo May Yaratma Cesareti adlı kitabında: ‘’Şüphe ve inanç arasında diyalektik bir ilişki vardır. Hem inanabilme hem de kendi şüphelerini kabul etmeye cesareti olan kişi öğrenmeye sürekli açıktır.’’ Diyor. Aslında burada öğrenmeyi öğrenmekten bahsediyor May.

Öğrenmeyi öğrenmek, öğrendiklerimize yeni bir bakışla bakmak, şimdiye kadar öğrendiklerimizi süzgeçten geçirip, bundan sonra öğreneceklerimize karşı bir tavır içerisine girmektir.

Kısacası öğrenmeyi öğrenmek, sonu olmayan bir keşif süreci, bir yaşam biçimidir.

Kamil ÇOBAN
Yaygın Eğitim Akademisi

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Merkezi Ortaklar Arasında!

Gençlik Çalışmaları Derneği ile Boğaziçi Üniversitesi arasında 08/06/2017 tarihi itibari ile iki kurum arasında yapılan İyi Niyet Sözleşmesi imzalandı. Gençlik Çalışmaları Derneği koordinatörlüğünde yürütülen Yaygın Eğitim Akademisi Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde yürütülecek.

Bu iyi haberi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız!

Programın Değerlendirme Aşamaları

Değerlendirme

Ön test – Son test (Öğrenme Değerlendirmesi):

Programda yer alan tüm katılımcılar önceden hazırlanacak olan bir “ön test – son test” uygulamasına tabi tutulacaktır. Bu sayede program öncesinde ve sonrasındaki katılımcıların gelişimi takip edilecek, sonuçları infografik olarak paylaşılacaktır.

Günlük sözlü değerlendirme:

Online olarak yapılacak olan tüm faaliyetlerin sonunda sözlü değerlendirme alınacak ve katılımcıların süreci değerlendirilmesi istenecektir.

Günlük form değerlendirmesi:

Her online faaliyet sonrasında sözlü değerlendirme dışında 5 soruluk kısa bir online form katılımcılara gönderilecek ve o gün öğrendiklerini bu forma kaydetmeleri istenecektir.

Program sonu sözlü değerlendirme:

İstanbul’da yapılacak olan sonuç toplantısında tüm katılımcılar ile yarım günlük bir paylaşım ve değerlendirme çalışması yapılacak. Bu çalışma sonunda tüm katılımcılar ile sözlü değerlendirme yapılacaktır.

Program sonu yazılı değerlendirme:

İstanbul’daki bir günlük değerlendirme etkinliği ve seminer sonunda tüm katılımcılara yazılı bir değerlendirme formu gönderilecek ve tüm sürecin değerlendirilmesi istenecektir.

Bireysel blog değerlendirmesi:

Program sonunda tüm katılımcılardan öğrenme süreçlerini ve program hakkında görüşlerini değerlendirmeleri için bir blog yazması istenecek. Bu blog sonrasında projenin ve derneğimizin yayın organlarında paylaşılacaktır.

Katılımcı öz-değerlendirmesi:

Katılımcılara programın ilk toplantısında bir online günlük hesabı açılacak ve burada yönlendirici sorular ile katılımcıların kendi kendilerini ve öğrenme süreçlerini değerlendirmeleri istenecektir.

Kuruluş öz-değerlendirmesi:

Gençlik Çalışmaları Derneği olarak programda aktif olarak yer alan tüm aktörler ile toplantı yapılacak ve program değerlendirmesi alınacaktır. Bir sonraki program için notlar ve öneriler raporlanacaktır. Sonuçlar ve etkiler tartışılacaktır.

Sonuçların Yaygınlaştırılması

               Sonuçların Yaygınlaştırılması

Programın çok boyutlu öğrenme ve materyal anlamında çıktıları olacak. Her bir sonuç ve çıktı şu şekilde yaygınlaştırılacaktır:

Yazılı ve online yaygınlaştırmalar:

Program kapsamında derneğimizin web sitesi, sosyal medya hesapları, yine derneğimize ait vopool.net isimli veri tabanı web sitesi ve sosyal medya hesapları yaygınlaştırma faaliyetleri için aktif olarak kullanılacaktır.

Bunun yanı sıra özel olarak nonformal.org adresi üzerinden programa özel bir web sitesi tasarlanacak ve program ile ilgili tüm süreçler bu web sitesi üzerinden yürütülecek, takip edilecek ve üretilen içerikler buradan paylaşılacaktır.

Öğrenilen ve geliştirilen metotların yaygınlaştırılması:

Katılımcılar online eğitimler süresince öğreneceği ve geliştireceği metotları dahil oldukları kurum, kuruluş ve gençlik gruplarındaki diğer gönüllüler, gençler ve gençlik çalışanları ile paylaşacaktır. Öğrenilen bu yeni yeterlilikleri deneyimlemek için yerel atölye çalışmaları ve eğitimler düzenleyecektir. Bu sayede yaygın eğitim metotlar yaygınlaştırılacaktır.

Ayrıca tüm program bittikten sonra katılımcılar kendi şehirlerinde 1 tam günlük bir eğitim kursu organize edecek ve bu eğitim kursunda hak temelli bir konuyu işleyecektir. Eğitim afiş ve duyurularında programın logosu ve bilgileri yer alırken, eğitim süresince de katılımcılar ile çıktılar paylaşılacaktır.

Yaygın Eğitim Akademisi Sonuç El Kitabı:

Program süresince üretilen yeni metotlar bir el kitabında birleştirilecek ve bu kitap online olarak programın ve kuruluşumuzun web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında yayınlanacak ve diğer kurum ve kuruluşların erişimine açılacaktır.

Sonuç Toplantısı:

Programın son aşamasında İstanbul’da bir günlük etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinliğin ilk yarım gününde katılımcılar ile sözlü ve yazılı değerlendirme alınacak, öğleden sonraki aşaması halka açık bir seminer şeklinde gerçekleştirilecektir. Program, öğrenme çıktıları, üretilen metotlar bu seminerde halka açık bir şekilde sunulacaktır. Yaygın Eğitim Akademisi Sonuç El Kitabı bu etkinlikte basılı olarak gelen seminer katılımcılarına verilecektir.

Program sonunda katılımcılar ve dâhil oldukları kurum / kuruluş(lar) üzerinde beklenen etkileri

Programın katılımcılar; gençlik alanında hak temelli çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri, öğrenci toplulukları, resmi olmayan gençlik grupları ve sosyal sorumluluk ve eğitim faaliyetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşlardan seçilecektir.

Program sayesinde yaygın eğitim alanında yeni bilgi, beceri ve yeterlilikler geliştiren katılımcılar, dâhil oldukları kurumların faaliyetlerinde bu metotları kullanacak ve yeni eğitim yaklaşımları sağlamasında büyük rol oynayacaktır.

Katılımcı kurum ve kuruluşlar günlük faaliyetlerini yaygın eğitim metotları ile tasarlayacak ve dezavantajlı gençlere erişme kapasitelerini artıracaktır.

%d blogcu bunu beğendi: