Program sonunda katılımcılar ve dâhil oldukları kurum / kuruluş(lar) üzerinde beklenen etkileri

Programın katılımcılar; gençlik alanında hak temelli çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri, öğrenci toplulukları, resmi olmayan gençlik grupları ve sosyal sorumluluk ve eğitim faaliyetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşlardan seçilecektir.

Program sayesinde yaygın eğitim alanında yeni bilgi, beceri ve yeterlilikler geliştiren katılımcılar, dâhil oldukları kurumların faaliyetlerinde bu metotları kullanacak ve yeni eğitim yaklaşımları sağlamasında büyük rol oynayacaktır.

Katılımcı kurum ve kuruluşlar günlük faaliyetlerini yaygın eğitim metotları ile tasarlayacak ve dezavantajlı gençlere erişme kapasitelerini artıracaktır.

%d blogcu bunu beğendi: