Programın Değerlendirme Aşamaları

Değerlendirme

Ön test – Son test (Öğrenme Değerlendirmesi):

Programda yer alan tüm katılımcılar önceden hazırlanacak olan bir “ön test – son test” uygulamasına tabi tutulacaktır. Bu sayede program öncesinde ve sonrasındaki katılımcıların gelişimi takip edilecek, sonuçları infografik olarak paylaşılacaktır.

Günlük sözlü değerlendirme:

Online olarak yapılacak olan tüm faaliyetlerin sonunda sözlü değerlendirme alınacak ve katılımcıların süreci değerlendirilmesi istenecektir.

Günlük form değerlendirmesi:

Her online faaliyet sonrasında sözlü değerlendirme dışında 5 soruluk kısa bir online form katılımcılara gönderilecek ve o gün öğrendiklerini bu forma kaydetmeleri istenecektir.

Program sonu sözlü değerlendirme:

İstanbul’da yapılacak olan sonuç toplantısında tüm katılımcılar ile yarım günlük bir paylaşım ve değerlendirme çalışması yapılacak. Bu çalışma sonunda tüm katılımcılar ile sözlü değerlendirme yapılacaktır.

Program sonu yazılı değerlendirme:

İstanbul’daki bir günlük değerlendirme etkinliği ve seminer sonunda tüm katılımcılara yazılı bir değerlendirme formu gönderilecek ve tüm sürecin değerlendirilmesi istenecektir.

Bireysel blog değerlendirmesi:

Program sonunda tüm katılımcılardan öğrenme süreçlerini ve program hakkında görüşlerini değerlendirmeleri için bir blog yazması istenecek. Bu blog sonrasında projenin ve derneğimizin yayın organlarında paylaşılacaktır.

Katılımcı öz-değerlendirmesi:

Katılımcılara programın ilk toplantısında bir online günlük hesabı açılacak ve burada yönlendirici sorular ile katılımcıların kendi kendilerini ve öğrenme süreçlerini değerlendirmeleri istenecektir.

Kuruluş öz-değerlendirmesi:

Gençlik Çalışmaları Derneği olarak programda aktif olarak yer alan tüm aktörler ile toplantı yapılacak ve program değerlendirmesi alınacaktır. Bir sonraki program için notlar ve öneriler raporlanacaktır. Sonuçlar ve etkiler tartışılacaktır.

%d blogcu bunu beğendi: