Merhaba, Bildiğiniz üzere; 2017 Haziran – 2017 Kasım ayları arasında 32 saat süreyle gerçekleştirilen Yaygın Eğitim Akademisi isimli Eğitmen Eğitimi’ni düzenledik ve tamamladık. 12 Gençlik Çalışanı eğitime katılarak bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır. Bahsi geçen katılımcılar eğitim sonunda yaygın eğitim eğitmenliği konusunda yetkinlik kazanmış ve eğitim süresince elde ettiği kazanımlar ile yaygın eğitim alanında eğitmenlik yapabilecek seviyeye gelmiştir. Katılımcılarımızın başarılarının devamını diler, eğitmenlik hayatlarında öğrenme dolu bir süreç temenni ederiz. Buradan katılımcılarımızın ismini de

İnsanoğlu varolduğu zamandan bu yana hayatta kalma ve hayatını idame ettirmek için kolay ve konforlu yolları arayagelmiştir. Tecrübe ettiği tüm yolları belleğine kaydeden insanlar, bu bilgileri parçası olduğu toplumla paylaşarak hem kendisi öğrenmiş, hem de bu öğrenilenleri çağdaşlarına ve sonraki jenerasyonlara aktararak öğretme deneyimi yaşamışlardır. İlk çağlardan günümüze, insanoğlu yukarıda bahsedildiği üzere kendi varlığı ve genlerinin devamını sağlamak adına öğrenmenin ve öğretmenin farkına varmış ve bu büyülü deneyim günümüze kadar gelmiştir. Orta çağlarda ve klasik

Kendisinden bir şey öğrenilmeyecek, tek bir insana rastlamadım.” –Alain

“Gezip gördükçe cehaletim artıyor.”  –Mehmet Çetinkaya

Gezilerim sırasında mümkün oldukça her zaman couchsurfing kullanmaya gayret ettim. Çünkü bu hayatta öğrendiğim en güzel şeyleri tanımadığım insanlar sayesinde öğrendim. Şimdi size insanlığı nasıl öğrendiğimi ve ön yargılardan nasıl kurtulduğumu anlatacağım. Yer Romanya Timisoara. Couchsurfing kullanmışım arkadaşımla beraber. Ev sahibinin ismi Csabi.Csabi ile akşam 8’de tiyatro binasının önünde buluşacağız diye sözleştik. Tam 8’de geldi. 8’i 1 geçmiyordu yani. Tokalaşıp

Öğrenme Sonu Olmayan Bir Keşif Sürecidir Doğduğumuz andan itibaren bir öğrenme süreci başlıyor bizim için. Dünyaya adım attığımız an nesnelerle, insanlarla ve doğayla etkileşim içine giriyoruz. Sürekli bir şeyler öğreniyor, yeni deneyimler kazanıyoruz. Sürekli öğreniyor ya da öğrenmeye itiliyoruz. Özellikle yirminci yüzyıldan itibaren dünyada çok önemli değişim ve dönüşümler yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. İçinde bulunduğumuz topluma ve bu hızlı değişimlere ayak uydurmamız için hayatımız boyunca öğrenmemiz gerekli kılınıyor. Eğitimin şekli öğrenme sürecinin de

Her insan farklı şekillerde öğrenir.  Asıl mesele kendi öğrenme yöntemimizi bulmamız… Kendimizi keşfettiğimiz zaman yani nasıl öğrendiğimizi bulduğumuz zaman öğrenmenin en güzel halini yakalamış oluyoruz. “Öğrenme” doğumumuzla başlayıp hayatımız boyunca süre gelen, bizi biz yapan bir süreçtir. Bizim davranışlarımız, düşüncelerimiz, yeteneklerimiz, tutumlarımız, alışkanlıklarımız hepsi birer öğrenme sürecinin bir çıktısıdır. Bahsettiğim bu sürece bir doğa harikası da diyebiliriz :) İnsanlar ilk doğduğunda, bebeklikte, çocukluk çağında, ergenlikte, gençlikte, 30’lu yaşlarda ya da 80 yaşında dahi olsa nerede

Merhaba,

Tarihi not edin :) Yaygın Eğitim Akademisi’nin ilk toplantısını yaptık!
Biraz teknik arıza ile karşılaştık, herkesle aynı anda görüşemedik ama olsun! Herkes ile bir şekilde görüştük ve tanıştık.
Kısaca ilk toplantıda neler yaptık? 
– Saat 19.45’ten itibaren toplantı açıldı ve sohbet edildi
– Herkes kendini tanıttı
– Katılımcılar programdan beklentilerini dile getirdi
– Program hakkında genel bilgilendirme yapıldı
– İlerleyen toplantılar ve katılım zorunluluğu konusuna değinildi
– Program ortakları ve mentörler hakkında

Gençlik Çalışmaları Derneği ile Boğaziçi Üniversitesi arasında 08/06/2017 tarihi itibari ile iki kurum arasında yapılan İyi Niyet Sözleşmesi imzalandı. Gençlik Çalışmaları Derneği koordinatörlüğünde yürütülen Yaygın Eğitim Akademisi Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde yürütülecek. Bu iyi haberi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız!

Değerlendirme Ön test – Son test (Öğrenme Değerlendirmesi): Programda yer alan tüm katılımcılar önceden hazırlanacak olan bir “ön test – son test” uygulamasına tabi tutulacaktır. Bu sayede program öncesinde ve sonrasındaki katılımcıların gelişimi takip edilecek, sonuçları infografik olarak paylaşılacaktır. Günlük sözlü değerlendirme: Online olarak yapılacak olan tüm faaliyetlerin sonunda sözlü değerlendirme alınacak ve katılımcıların süreci değerlendirilmesi istenecektir. Günlük form değerlendirmesi: Her online faaliyet sonrasında sözlü değerlendirme dışında 5 soruluk kısa bir online form katılımcılara gönderilecek

               Sonuçların Yaygınlaştırılması Programın çok boyutlu öğrenme ve materyal anlamında çıktıları olacak. Her bir sonuç ve çıktı şu şekilde yaygınlaştırılacaktır: Yazılı ve online yaygınlaştırmalar: Program kapsamında derneğimizin web sitesi, sosyal medya hesapları, yine derneğimize ait vopool.net isimli veri tabanı web sitesi ve sosyal medya hesapları yaygınlaştırma faaliyetleri için aktif olarak kullanılacaktır. Bunun yanı sıra özel olarak nonformal.org adresi üzerinden programa özel bir web sitesi tasarlanacak ve program ile ilgili tüm süreçler bu web sitesi üzerinden

Programın katılımcılar; gençlik alanında hak temelli çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri, öğrenci toplulukları, resmi olmayan gençlik grupları ve sosyal sorumluluk ve eğitim faaliyetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşlardan seçilecektir. Program sayesinde yaygın eğitim alanında yeni bilgi, beceri ve yeterlilikler geliştiren katılımcılar, dâhil oldukları kurumların faaliyetlerinde bu metotları kullanacak ve yeni eğitim yaklaşımları sağlamasında büyük rol oynayacaktır. Katılımcı kurum ve kuruluşlar günlük faaliyetlerini yaygın eğitim metotları ile tasarlayacak ve dezavantajlı gençlere erişme kapasitelerini artıracaktır.

%d blogcu bunu beğendi: